Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1998 Bengt Emil Johnson

bengt emil johnsson 2Motivering:
Med sina nyskapande, av formkänsla och lyhörd naturupplevelse präglade insatser inom den nutida svenska poesin förenar Bengt Emil Johnson ett uttalat intresse och en känsla för Erik Axel Karlfeldts diktning och den Karlfeldtska diktningens sfär.

Priset utdelades den 4 juli på Sånggården i Sjugare