Erik Axel Karlfeldt – dikt och liv

Monografin "Karlfeldt - DIKT OCH LIV" av Staffan Bergsten publicerades i mars 2005 och utgör Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 37.

"Karlfeldt - DIKT OCH LIV"

(WAHLSTRÖM & WIDSTRAND).

Monografin är den första övergripande framställningen av Karlfeldts liv och verk sedan 1940-talet.

Karlfeldtsamfundets styrelse och skriftkommitté gläds åt att kunna presentera detta verk som länge stått på vår önskelista. Vi tackar också Staffan Bergsten för hans mångsidiga och djuplodande insatser och citerar ur hans eget förord:

...." Mycket kan sägas - och mycket har sagts - emot Karlfeldt för storvulen retorik och manschauvinistiska värderingar, och i dessa avseenden hör han till en förgången epok. Men som natur- och kärlekslyriker och det poetiska hantverkets mästare är han evigt ung - det är vad jag hoppas övertyga mina läsare om."

Monografin utgör utgåva nr 37 i Karlfeldtsamfundets skriftserie och finns även att köpa i bokhandeln.


Innehållsförteckning:

Sida

9        Förord

11       Inledning: Tre teman

13           Lust och längtan

22           Arvet från fäderna

33           Blommornas kärlek

41       Debut i livet och i litteraturen

41           Groningsgrunden

49           Skolåren

58           Katastrofen

64           Studentens olyckliga dar

71           Skönheten och begäret

74           Visornas vers

81           En ljudande malm

89       Löskerkarlen stadgar sig

90           Passion i Molkom

94           Fridolin och Fielding

103      Karlfeldts poetiska universum

103          Dalarna som svensk nationalsymbol

108          Höst och vår, dag och natt

115          Bondeår och kyrkoår

121          Bibliska bilder på vers

129      Flora poetica

129          Blomsterkungen och hans kronprins

133          Ur blomsterpoesins historia

136          Ur pictura poesis

140          Kvinnans doft

145      Ämbetsskalden

145          E.o. biblioteksamanuensen

149          Akademiledamoten

152          Den stora passionen

161      Den förhäxade

161          Kärlek och demoni

167          Mottagandet

170          Häxkunskap

173          Salighet och fördömelse

170          Poetiskt efterspel

183      Livets middagshöjd

183          En stadgad karl

188          Kompanerna

194          Det evigt kvinnliga - och det evigt manliga

199          Karlfeldt och barocken

209      Kris- och krigsår

209          Sjukdomen

212          Nära döden

219          Den botfärdige

227          Ovan stridsvimlet

232          Åter till provinsen

239      Den sena lustgården

239          Storborgare och småbrukare

245          Orgeln som bild för världen

248          Mognad eller resignation

256          En doftlös hybrid

265      Tro, hopp och minne

265          Quo vadis?

270          De sista ansatserna

275          Åkallan och bön

286          Vind, stark vind

293      Litteratur och källor

307      Kronologisk översikt över Karlfeldts liv och verk

323      Diktregister

327      Personregister

333      Bildkällor