Erik Axel Karlfeldt - Vägen till Nobelpriset

Array

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Erik Axel Karlfeldts diktning tilldelades Nobelpriset i litteratur 1931. Ord ur hans dikter lever i vår tids samtal och texter, ibland utan att alla känner källan: Intet är som väntans tider. Den vår de svaga kall höstTalar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin...

I den här boken talar Karlfeldt själv genom sina dikter. Han är klangfult ackompanjerad av foton som också de rymmer poesi. Artiklar ger inblick i Karlfeldts liv från barnaåren på bondgård i Dalarna till framgångarna som författare och ständig sekreterare i Svenska Akademien. Bilder från Karlfeldts egen tid samspelar med foton från miljöer som för alltid är förknippade med honom, inte minst hans prunkande trädgård i Sjugare by.


Innehållsförteckning:

Sida
7           Att möta Karlfeldt
             CLAES-BERTIL YTTERBERG

7           Vårnatt
9           Fäderna

10         Barndomsåren i Karlbo i Folkärna
             KARIN PERERS

13         Uppbrott
15         Träslottet, i urval

16         Studieåren i Västerås
             CLAES-BERTIL YTTERBERG

21         Intet är som väntans tider

23         Vandringsåren som ung
             GUNBRITT BERGGREN

27         Längtan heter min arvedel

29         Karlfeldt i Uppsala
             LARS FALK

30         Jag är en sjungandes röst
33         Sång efter skördeanden

34         Fridolin
             CHRISTER ÅSBERG

38         Svarta Rudolf

40         Kompanerna
             EVA-BRITTA STÅHL

43         Böljebyvals

45         Akademisekreteraren och talaren
             CHRISTER ÅSBERG

49         Psaltare och lyra
51         Nu öppnar nattglim sin krona

52         Gerda och Erik
             CARIN VON SYDOW

55         Väverskan

56         I hägn och lä med de sina
             GUNBRITT BERGGREN

63         Den sena lustgården

64         Trädgården i Sjugare - somrars fröjd och vintrars oro
             GUNBRITT BERGGREN

70         Vinterorgel
 
72         Lönnars lund
             GÖSTA BERGLUND

75         Jungfru Maria

76         Den sångbare Karlfeldt
             KARL G. FREDRIKSSON

79         Höstpsalm

81         Nobelpriset
             CHRISTER ÅSBERG

83         Sub luna

84         Diktaren Karlfeldt
             CHRISTER ÅSBERG

85         Dina ögon äro eldar
89         Första minnet

90         Ord om Karlfeldt
93         Karlfeldtsamfundet
94         Karlfeldtsgårdarna
96         Karlfeldts verkförteckning