Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Bergsten, Staffan

Svensk författare och litteraturvetare, sedan 1961 docent i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet. Bergsten skrev sin avhandling om T.S. Eliot och han har även senare skrivit åtskilligt om poesi. Bland de författare han har behandlat återfinns Stagnelius, Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Tomas Tranströmer och Katarina Frostenson. Han har skrivit en bok om den svenska poesins historia och ägnat sig mycket åt folkbildande föreläsningar i ämnet. Bergsten är också verksam som kritiker i Upsala nya tidning.