2014 Års- och Sommarmöte i Dalarna

Sommarmötet började i Lek­sand med inkvartering på folkhögskolan med utsikt mot den vackra kyrkan på andra sidan vattnet. Självfallet besöktes också sommargården Sångs i sin vackraste fägring och Lek­sands kyrka. Söndag morgon förflyttade vi oss till födelsetrakten. Själva födelsedagen den 20 juli högtidlighölls med en temagudstjänst i Folkärna kyrka och kransnedläggning vid graven. Efter lunch förenade vi oss med Folkare Karlfeldtförening och Avesta kommun för ett födelsedagsfirande med extra festlig touche i trädgården vid Karlfeldts barndomshem.

PROGRAM

Fredag 18 juli
15.00-17.15 Incheckning på Leksands folkhögskola
18.00 Kvällsmat
19.30 Hälsningsord Claes-Bertil Ytterberg
Manskörssång. Håkan Sund leder en grupp OV-kumpaner.
Karlfeldt i Leksand Kersti Jobs Björklöf
Karlfeldtdeklamation av Gunnar Birgegård
Samvaro över ost och vin

Lördag 19 juli
09.00 Årsmöte
10.30 Kaffepaus
11.00 Den förarglige Karlfeldt Föredrag av Ulrika Knutson, Uppsala.
12.15 Lunch
13.30 Avfärd till Sjugare
14.00 Program på Karlfeldtsgården Sångs
Utdelning av Karlfeldtpriset
Samtal mellan Margareta Jonth och Ola Nordenfors
Sång av Olle Persson till pianockompanjemang av Håkan Sund.
16.00 Kaffe vid Gammelgården i Leksand. Marsch till kyrkan.
17.00 Leksands kyrka: Karlfeldt i ord och ton. Lars Hjertner, diktläsning, Anki Jones, sång, Håkan Sund, piano. Spelmän från Leksand.
19.15 Samling på folkhögskolan till drink och festmiddag

Söndag 20 juli
Frukost och utcheckning
09.00 Avfärd mot Folkare
11.00 Temagudstjänst i Folkärna kyrka med biskop Thomas Söderberg, Avesta spelmans­lag och församlingsmusiker. Kransnedläggning vid graven.
12.30 Lunch
15.00 Jubileumsprogram vid Karlfeldtsgården i Karlbo
Högtidstal Claes-Bertil Ytterberg
Fridolinkören under ledning av Kerstin Sonnbäck Hagfeldt