2022 Vintermöte i Uppsala

2022 års Vintermöte hölls lördagen den 26 februari i Missionskyrkan i Uppsala.

PROGRAM

Karlfeldt, Descartes och drottning Kristina
Föredrag av Lars Falk

Uruppförande av Karlfeldt-tonsättningar
Richard Lindström, baryton, och pianisten Ludvig Nilsson uruppförde tonsatta Karlfeldt­dikter i närvaro av tonsättaren Joakim Andersson.