Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

0m Vintermöten - information

Vad är ett Vintermöte i Karlfeldtsamfundet?

En lördagseftermiddag i januari/februari håller vi vårt årliga Vintermöte i ett förhoppningsvis vinterskrudat Stockholm/Uppsala.
Vintermötet är också öppet för allmänheten.

Under Huvudrubriken Aktuellt får Du upplysningar om tidpunkt, plats och innehåll avseende nästkommande Vintermöte så snart programmet är fastlagt.

Vintermötet hålls vanligtvis i Musikaliska Akademiens vackra byggnad på Nybrokajen 11, i Stockholm (där för övrigt det första Nobelpriset delades ut)
eller i Börssalen i Börshuset i Gamla Stan (Karlfeldts arbetsplats som Svenska Akademiens ständige sekreterare 1913-1931).

Programmet innehåller alltid ett informativt och tankeväckande föredrag av en inbjuden talare.
Därtill bjuds på deklamation och/eller sång och musik med anknytning till Karlfeldt.

Vid eftersittningen där kaffe, ett glas vin m.m. finns att inhandla har Du rika tillfällen att träffa Karlfeldtintresserade.

För Dig som är intresserad:
Under Huvudrubriken Karlfeldtsamfundet finns menyn Vintermöten, där Du får en uppfattning om de programpunkter som förekommit på tidigare vintermöten.

I Aktuellt får Du som sagts ovan upplysningar om tidpunkt, plats och huvudinnehåll avseende nästkommande Vintermöte så snart som vi har programmet fastlagt.

Välkommen!
Och välkommen också Du som inte är medlem i Karlfeldtsamfundet!