Känner Du igen citaten?

Jungfru MariaJungfru Maria, akvarell av Jerk WerkmästerErik Axel Karlfeldt citeras och sjungs ofta

Erik Axel Karlfeldt citeras ofta i dagligt tal och hans tonsatta dikter sjungs utan att man närmare tänker på författaren. Säkert är följande citat kända för många, men visste Du att de är Karlfeldtcitat?

Intet är som väntanstider

ur "Intet är som väntanstider" (Fridolins visor)

Dina ögon äro eldar

ur "Dina ögon äro eldar" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

I Lissabon där dansa de

ur "I Lissabon där dansa de" (Flora och Pomona)

Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by

ur "Jungfru Maria" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst

ur "Höstens vår" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin

ur "Sång efter skördeanden" (Fridolins visor)

Längtan heter min arvedel

ur "Längtan heter min arvedel" (Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund

ur "Fäderna" (Vildmarks- och kärleksvisor)

Snabbt jagar stormen våra år, som skyar över hav

ur "Psaltare och lyra" (Sena dikter)

Höstmånens röda kastrull

ur "Sång efter skördeanden" (Fridolins visor)

Jag dansade en sommar

ur "Fattigmansverser" (Flora och Bellona)

Du dansar, bleka ungdom

ur "Ungdom" (Hösthorn)

Se, Svarta Rudolf han dansar

ur "Svarta Rudolf" (Flora och Bellona)