Himlakurbits – musikteater med Lars Hjertner 5/10

Hjertner5 oktober kl. 19.00 i Missionskyrkan, Leksand
Biljettinformation

Musikteater i Karlfeldt och Himlaspelets anda av och med Lars Hjertner

Himlaspelet, eller som det egentligen heter: Ett spel om en väg som till himla bär skrevs av Rune Lindström och hade premiär i Leksand i augusti 1941. I denna version återberättas historien av Lars Hjertner, som ensam gestaltar några av de olika rollerna i spelet om den unge drängen Mats som ger sig ut på vandring för att träffa Gud fader och ställa honom till svars för sin trolovades död. Rune Lindströms text blandas här upp med en del av Erik Axel Karlfeldts dikter. Karlfeldt var Lindströms litterära förebild och många av Karlfeldts dikter kan med lätthet placeras in i själva handlingen.

Ett samarrangemang mellan Sensus Studieförbund och Karlfeldtsamfundet