Tre pristagare får samfundets högskolepris 2021

Karlfeldtsamfundets högskolepris 2021 tilldelas i år tre B-uppsatser från litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Samtliga pristagare är studerande på lärarutbildningens ämneslärarlinje. Uppsatserna kan, kortfattat sägas, belysa vilka förutsättningar gymnasieskolans styrdokument ger för att arbeta med äldre lyrik och analyserna utgår från Karlfeldts lyrik.

Prissumman på 15 000 kronor fördelas lika mellan:

Alfred Dino Svahnberg; Förutsättningars för äldre lyrik i gymnasieskolans svenskämne. Exemplet Erik Karlfeldt.
Clara Edström: Karlfeldt och ämnesplanen.
Siri Strand: Karlfeldt i ett annat sekel. En analys av sju elevtexter.