Karlfeldtsamfundets kombinerade Års- och Sommarmöte 2013
ägde rum i Uppsala 9-11 augusti.

Vi startade enligt tradition på fredag kväll och avslutade på söndag förmiddag.

Programmet kan Du läsa om på Års- och Sommar mötet 2013 (som naturligtvis också går att hitta under rubriken "Karlfeldtsamfundet" och underrubriken "Samfundets medlemsmöten").
Odd Zschiedrich, kansliansvarig på Svenska Akademien, höll ett högeligen uppskattat föredrag under Karlfeldtsamfundets Vintermöte den 2 februari 2013 i Börssalen i Stockholm. Odd hade valt "Att vara ständig för hundra år sedan - om Erik Axel Karlfeldt och uppgiften som ständig sekreterare" som titel på sitt föredrag. Vi är glada att vi nu fått möjllighet att lägga in föredraget i sin helhet på vår hemsida. Klicka här!
Också i år deltog Karlfeldtsamfundet med en monter på Bokmässan i Göteborg.
Många visade intresse och vi fick ett försvarligt antal nya medlemmar.
Vi sålde också böcker, CD och vykort.

Vi är nog många som föresatt oss att läsa (om) Thomas Manns Bergtagen från 1924 när den nu har kommit i mästerlig översättning av vår samfundsmedlem Ulrika Wallen­ström. Mann fick Nobelpriset 1929, men det satt hårt inne. Svenska akademiens nobel­kom­mitté enades om att belöna honom "förnämligast för hans stora roman Buddenbrooks", dvs. man säger egentligen att Mann får priset trots Bergtagen.

I år går färden till Värmland igen. Det är tio år sedan sist. Vi ska besöka trakten kring Geijersgården i Ransäter och bli inspirerade av alla storheter inom svenska litteraturen som har andats luften där omkring. Ända från 1600-talet finns förgreningar så att man kan säga att alla i Värmland är släkt. Geijer förstås och så Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Anna Maria Lenngren, Esaias Tegnér, Agnes von Krusenstjerna, Fredrik ­August Dahlgren "Fredrek på Rannsätt" och Lotten Dahlgren.

Karlfeldtsamfundets tidigare styrelseledamot Arne Eriksson har gått ut tiden. Han var född 1929 i Krylbo, tog ingenjörs­examen 1950 och hade sina yrkesverksamma år i Stockholm som byrådirektör vid Byggnadsstyrelsen och intendent, senare ­direktör, vid AB Svenska Bostäder. Genom hela livet odlade han intresset för litteratur och särskilt Karlfeldts lyrik.

Tag tillfället att då och då gå in på "Sagt och skrivet om Karlfeldt" under menyn "Biblioteket".
Där finns en räcka intressanta artiklar och föredrag.

Årsboken 2012

KARLFELDT I SIN TID  
Årsboken 2012, den 44:e i Karlfeldtsamfundets skriftserie, har nått våra medlemmar.
Boken innehåller nio uppsatser om Karlfeldt och hans omvärld. 
Uppsatserna skildrar den tid och den värld Karlfeldt levde i och påverkades av
och boken spänner över ett intressant och brett spektrum.
Som ransätersbo under allt längre perioder av året har jag ofta anledning att förvånas över hur okänt Ransäter är hos personer som annars vet det mesta om Värmland. En förklaring är naturligtvis att Ransäter lever i skuggan av Sunne och Frykensjöarna, Selma Lagerlöfs landskap. På parkeringsplatsen utanför Mårbacka trängs bussarna med turister från hela världen. De skulle bara behöva vända ett par mil österut, över Ransätershöjden och ner i Klarälvsdalen, för att hamna i ett minst lika givande kulturlandskap, säkert inte med samma höga kändisfaktor men med minnen av ett stort antal personligheter som satt lika djupa spår i vår nationella historia.

År 2014 är det 150 år sedan Erik Axel Karlfeldt föddes. Detta bör och skall Samfundet uppmärksamma på ett särskilt sätt. En begynnelse på planeringen av jubileumsfirandet skedde redan vid förra årets sommarmöte, då den avslutande söndagen bl.a. ägnades åt en timmas "brainstorming" i Sångs. Mötesdeltagarna utvecklade stor kreativitet, och förslagen som framkom sammanfattades av Samfundets sekreterare att vidareföra till styrelsen.

Samfundets Hemsida har fått en sådan omfattning att den har vuxit ur sin kostym. Det i sin tur har medfört att uppladdning av ny information stöter på problem. Av den anledningen är hem­­sidan under omarbetning så att den kan läggas upp i det s.k. molnet, något som skapar stor flexibilitet också inför framtiden.