Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Nu öppnar nattglim sin krona

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

Nu öppnar nattglim sin krona
i åkrarnas yviga korn,
och älgtjuren söker den hona
han vann med sitt stridbara horn,
nu teckna slåtterblomma
och glimtande ögontröst
den skymningsväg jag vill komma
som förr till min älskades bröst.

Högt ropar knarren, min sträva
men eldiga näktergal,
och månjungfrun tömmer sin stäva
i purpurn från dagens pokal.
Jag stiger mot vreten, som rundar
behagligt sin slumrande barm.
Då kommer ur dalar och lundar
min älskade lidelsevarm.

På hösläden lägret jag reder
av jungfru Marie halm.
Där vill jag hos dig sjunka neder
i hässjornas ångande kvalm –
en jordson, stark och härdig
fast ljuvligt berusad och matt,
din rika kärlek värdig,
mörkögda augustinatt.


Förklaringar:
"Nu öppnar nattglim sin krona" trycktes första gången i Ny Illustrerad Tidning 5/8 1899.

1. nattglim sällsynt nejlikeväxt som öppnar sig i skymningen; slåtterblomma vit blomma; ögontröst vit eller blekviolett blomma
2. knarren kornknarren; månjungfrun månen är här ett kvinnligt väsen; stäva mjölkkärl av trä; purpurn solnedgångens röda färg; dagens pokal solen; vreten den lilla åkern; barm bröst, bild för naturens kvinnlighet
3. hösläden i norra Sverige drog man förr höet på hösläde till hässjorna; jungfru Marie halm gulmåra; kvalm kvav luft