Prosaskrifter

Erik Axel Karlfeldt är mindre känd för sina prosaskrifter och tal

Att han kunde uttrycka sig väl och initierat också i prosa vittnar följande sammanställningar om: 
I listan upptas inte Karlfeldts tal (för att ta del av Karlfeldts tal, klicka på Tal), intervjuer, kortare enkätsvar m.m.

Förkortningar:
SAH: Svenska akademiens handlingar
TT: Tankar och Tal, 1932, utg. av Torsten Fogelqvist

1902 Tine. Af Herman Bang. Öfversättning af E.A. Karlfeldt.

1912 Minne af skalden Lars Johansson (Lucidor)
SAH. Omtryckt som Skalden Lucidor. Med illustrationer från dåtidens Stockholm efter Erik Dahlbergs originalteckningar, 1914, ny uppl. 1915. Omtryckt som Skalden Lucidor (Karlfeldtsamfundets skriftserie 23). 1991

1914 Hur tror Ni det är att vara blind? [Svar på en enkät]
I: Ljus! Festskrift utg. med anledning af De blindas förenings tjugufemårsjubileum 1889–1914.
Omtryckt i TT, 1932.

1915 Svenska akademien i psalmboksfrågan. Med särskilda yttranden.
[Karlfeldts yttrande på sid. 39–64]

1920 Det nya psalmboksförslaget, Yttrande vid Svenska akademiens sammankomst den 14 oktober. SvD 20/10

1923 Minnesteckning över Carl Fredrik Dahlgren SAH. Omtryckt som Carl Fredrik Dahlgren. En bild ur svensk romantik för hundra år sedan, 1924.

1926 I Dalarne
I: Svenska turistföreningens årsskrift. Omtryckt i TT och utgiven som särtryck av Karlfeldtsamfundet 1995, 1999

1930 Lukt och doft. En sommarpredikan

StT Julnummer. Omtryckt i TT och utgiven som särtryck av Karlfeldtsamfundet 1995 och 1999

1930 Till skalder och kompaner
DN Julnummer. Omtryckt i TT.