Skip to main content

Johansson, Lars Anders

Verktitel: Oxen i Sjöga
Biskopen drog till Sjöga, borterst upp i sitt stift
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

röst och ensemble
Musikförlag

Bokförlaget Augusti