Skip to main content

Jonsson, Seth

Verktitel: Fiskarvisa
Min stråt är glad, min sol är bjärt
Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

manskör
Musikförlag

Gehrmans
Komp År

−1909