Skip to main content

Lilja, Bernhard

Verktitel: Ormvisa
När jag i marken vandrar
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

SSKB 43
Komp År

−1930