Skip to main content

More, Anders

Verktitel: Minnesång
Amour, amour! Min kärlek är en lur
Dikt

Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

manskör
Musikförlag

ms