Skip to main content

Pergament, Moses

Verktitel: Selinda och Leander
Vi gjuter du i vågen så sorgefull
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

Nordiska Musikförlaget
Komp År

1920