Karlfeldtmedaljen

Karlfeldtmedaljen är en hedersbevisning till personer som gjort betydande insatser för att levandegöra minnet av Erik Axel Karlfeldts dikt och liv.

Karlfeldtmedaljörer:

Medalj1989    Sune och Mary Karlfeldt, Anna Karlfeldt-Larsson, Ulla Barenthein, Anna och Jan-Anders Thomasson
1990    Majt Banck och Ingegerd Fries
1993    Göte Pettersson
1994    Seth Karlsson
1996    Ann Sonnerman
1998    Ann-Marie och Sven Perers samt Lars-Erik Linnarsson
1999    John Westas
2000    Thage Annerbo och Erik M Yrgård
2001    Ulla Ferbas, Åke Lilliestam, Gösta Berglund, Kersti Jobs-Björklöf och Nygårds Kersti Bond
2002    Arne Eriksson och Lars von Sydow
2003    Jöran Mjöberg
2004    Åke Park
2005    Hans Landberg och Carin von Sydow
2006    Bo Berggren
2007    Gunnar Lundh
2008    Christer Åsberg och Lars Falk
2010    Margareta Höglund och Barbro Wahlberg
2011    Hans Åkerlund och Anja Tengnér
2013    Arne Forsell och Hans Barenthein    
2014    Gunbritt Berggren
2015    Eva-Britta Ståhl
2016    Jörgen Eriksson
2017    Margi Fält
2018    Ebba Nordström och Claes-Bertil Ytterberg
2019    Jørgen Straarup
2021    Bengt Jonsell
2022    Lars Hjertner

Karl Ivar Hildeman, framliden professor i litteratur och Karlfeldtspecialist och tidigare ordförande i Karlfeldtsamfundet, talar bl.a. i boken En Löskerkarl, En Karlfeldtsbok (Årsutgåva Nr 8 av 1977) om "de tre linjerna" i EAK's diktning, den röda, den svarta och den blå linjen, där den röda står för kärleken, den svarta står för skam, skuld och förgängelse, och till sist den blå, står för hembygden, blå som Dalälvens vatten. Vid diskussioner kring framtagandet av en Karlfeldtmedalj kom Carin von Sydow med förslaget att medaljens band skulle ha just färgerna rött, svart och blått som väl symboliserar Karlfeldts tre linjer, enligt Hildeman. Och så blev det.