Om Års- och Sommarmöten - information

Varje år samlas vi till ett kombinerat Årsmöte och Sommarmöte. Detta sker under en helg (fredag kväll till och med söndag lunch) i slutet av juli eller i augusti. Uppslutningen är stor. Stora är även förväntningarna. Mötesplatsen har växlat från år till år. Vartannat år är vi i Dalarna. Klicka gärna på rubriken Års- och Sommarmöten (som ligger under huvudrubriken Karlfeldtsamfundet) så kan Du i lugn och ro studera tidigare mötesplatser och huvudsakliga programpunkter.


Nästa Års- och Sommarmöte
Under huvudrubriken Aktuellt hittar Du upplysningar om tidpunkt, plats och innehåll avseende nästkommande Års-/Sommarmöte så snart som programmet är fastlagt.

Funderar Du på att komma till ett Sommarmöte?
Funderar Du på att för första gången komma till ett Sommarmöte är det förståeligt att Du undrar över programmets utformning och om man, som t.ex. nytillkommen medlem i Karlfeldtsamfundet, verkligen har tillfälle att knyta kontakter med Karlfeldtintresserade. Vi lägger mycken möda och stort engagemang på att göra dessa träffar till minnesvärda dagar med inslag av både föredrag, diskussioner, recitation och musik. Tiden mellan programpunkterna är också något många ser fram emot. En stunds avkoppling i en härlig sommaromgivning. Tid att i en otvungen miljö umgås med trevliga Karlfeldtintresserade inte att förglömma!

Program – kort beskrivning
Programmet inleds på fredag kväll där alla samlas vid en buffé. Vi får lyssna till ett föredrag och oftast bjuds på musikalisk underhållning.
Lördag morgon inleds med Årsmötesförhandlingar. Detta tar c:a en timme. Efter kaffepaus och bensträckare följer ett föredrag. Sedan dags för lunch och därefter ytterligare ett föredrag och deklamation. Tid för att vila, promenera, diskutera innan vi intar middag med musikalisk underhållning.
Söndag förmiddag brukar vi åka till utvalda sevärdheter (oftast med direkt karlfeldtanknytning) i omgivningen och avslutar hela programmet med en enkel lunch.

Sammanfattningsvis
Omfattande, inspirerande och trevligt! Och vi lägger särskild vikt vid att Du som kommer för första gången skall trivas.

Hans Barenthein