Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Ungdomens Karlfeldtpris - Uppsatser

Instiftat av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar 
Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein.

Syftet bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar skall stimuleras att läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar kring hans diktning i en uppsats. Priset utdelades första gången 2008.Årtal Titel Författare
 2020  Mikrokosmos – en annorlunda människosyn  Alma Ekroos
 2018  Karlfeldts diktardräkter  Simon Thelaus
 2017  Karlfeldt – Jaget och Fäderna  Amanda Rudelius
 2015  Om Erik Axel Karlfeldt – Liv och diktning  Linnea Lagrange
 2015  Talade Karlfeldt verkligen med de lärde på latin?  Niclas Samuelsson
 2014  Fyra äro säsongerna  Rebecca Hagberg Snäckerström
 2013  Från pojke till man  Eld till glöd  Elin Berglund
 2013  Kärleken, livet och döden - Karlfeldt under månen  Isac Rider
 2012  Musiken i Karlfeldts diktning  Elin Sandell
 2012  Erik Axel Karlfeldt - En resa i kärlekens fotspår  Agnes Möller
 2012  Lövsprickning och knoppningstid  Amanda Malmquist
 2011  Karlfeldt musicerar med ord  Oliver Lindman
 2011  Ensamhet, drömmar och döden  Sebastian Sonesten
 2011  Kärleksskildringar i Karlfeldts tidiga dikter  Hanna Thuné
 2010  Erik Axel Karlfeldt och lycklig kärlek  Sandra Axelsson
 2010  Erik Axel Karlfeldt - kärleksskalden  Jenny Forrslund Wilstrand
 2010  En skrapning på fasaden  Linus Hed-Tegelbratt
 2010  Erik Axel Karlfeldt – Dalarnas naturlyriker  Lisi Hultén Olofsson
 2010  Den mångfacetterade hösten  Rebecka Wahlberg
 2009  "Fridolindiktningen" - en uppsats om Erik Axel Karlfeldts diktning  Elis Nycander
 2008  En uppsats  Jennifer Bergkvist
 2008  Erik Axel Karlfeldt  Kajsa Hultqvist
 2008  Karlfeldt – bondson och akademiker  Emelie Jonsson