Kortfattad biografi

1864
Axel Eriksson föds 20 juli på Tolvmansgården i Karlbo utanför Avesta.

1885    
Student i Västerås.
Fädernegården måste säljas efter faderns konkurs.

1888    
Antar namnet Karlfeldt.

1895
Diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor utkommer.

1898    
Fil. Lic. i Uppsala, avhandling om Henry Fielding.
Bosätter sig i Stockholm.
Diktsamlingen Fridolins visor utkommer.

1900-1912    
Bibliotekarie vid Kungl. Biblioteket och Lantbruksakademien.

1901
Diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim utkommer.

1902    
Inleder ett livslångt förhållande med Gerda Holmberg. De får tillsammans barnen Folke, Sune, Anna och Ulla.

1904
Invald i Svenska Akademien.

1906    
Diktsamlingen Flora och Pomona utkommer.

1912
Svenska Akademiens ständige sekreterare.
Levnadsteckning över skalden Lucidor.

1916    
Gifter sig med Gerda Holmberg.

1917    
Hedersdoktor vid Uppsala universitet.

1918    
Diktsamlingen Flora och Bellona utkommer.

1920
Erhåller Svenska Akademiens Bellmanpris på livstid.

1921
Köper en gård i Sjugare by, Leksand.

1924
Levnadsteckning över prästen och riksdagsmannen Carl Fredrik Dahlgren.

1927
Diktsamlingen Hösthorn utkommer.

1931    
Avlider den 8 april och begravs i hemsocknen Folkärna.
Karlfeldts diktning tilldelas postumt nobelpriset i litteratur.

1932    
Tankar och tal (prosa och lyrisk efterskörd).