Skip to main content

Erik Axel Karlfeldt

En av våra största svenska skalder

Här på Karlfeldtsamfundets hemsida finner du information om skalden Erik Axel Karlfeldt och om samfundets verksamhet.
Välkommen som medlem!

Erik Axel Karlfeldt citeras och sjungs ofta

Erik Axel Karlfeldt citeras ofta i dagligt tal och hans tonsatta dikter sjungs utan att man närmare tänker på författaren. Säkert är följande citat kända för många, men visste Du att de är Karlfeldtcitat?

Jungfru Maria, akvarell av Jerk Werkmäster

Många diktstrofer av Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) klingar välbekant, som inledningen ovan till dikten Jungfru Maria. "Intet är som väntanstider", "Se, Svarta Rudolf dansar" och "han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin" – det senare en bra beskrivning av Karlfeldt själv, dalkarlen av bondesläkt som blev poet och ledamot av Svenska Akademien.

Karlfeldts Exlibris

Ett exlibris eller bokägarmärke är ett märke som man klistrar in på insidan av frampärmen av en bok för att ange vem som äger boken, i stället för att skriva sitt namn. Ex libris är latin och kan översättas till: "Ur vederbörandes bibliotek". Erik Axel Karlfeldts exlibris lyder "QUIA NOMINOR VIR" och kan närmast översättas som: "Emedan jag nämnes man". Nedan följer en redogörelse av förre sekreteraren och klubbmästaren i Karlfeldtsamfundet, Lars Falk.

QUIA NOMINOR VIR

Karlfeldts exlibris utformades 1913 av konstnären Arthur Sjögren. Bilden föreställer två kungsljus och kröns av den latinska devisen "Quia nominor vir", som betyder "Emedan jag nämnes man".

Orden syftar på fabeln om lejonparten (Lars Falk: "Quia nominor vir – om Karlfeldts exlibris" i "Mellan myrten och rönn", 1998).  Lejonet gav sig ut på jakt tillsammans med de andra djuren men lade sedan beslag på hela bytet. Hans argument börjar med orden: "Ego primam tollo, nominor quia leo" ("Jag tar den första delen, emedan jag benämnes lejon".)

Karlfeldt var enligt den gamla kalendern född i lejonets tecken. Han har skrivit en dikt om "Lejonets barn" och var säkert road av lejonets sätt att försvara sin äganderätt. Han ersatte lejonets namn med sitt eget genom att skriva "vir", som betyder "man, karl".

Karlfeldts exlibris kan tolkas på följande sätt, om de underförstådda meningarna sätts inom parentes.
(Detta är min egendom) eftersom jag heter Karl(feldt) (och är en riktig karl) (och är född i lejonets tecken).