Skip to main content

Okänd

Verktitel: Skånsk folkmelodi
Varför sitta vi så still och tysta
Diktsamling

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

C.W.K. Gleerup
Kompositionen ingår i

Den svenska sången III, s. 86