Skip to main content

Adrian, Greta

Verktitel: Till jungfru Cecilia Böllja
En visbok jag ägnar dig, Sissela Böllja
Dikt

Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst
Musikförlag

Örebro kulturnämnd
Kompositionen ingår i

Visor