Skip to main content

Henneberg, Albert

Verktitel: Ljung
Ljung du fagra på hedar magra
Dikt

Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Föreningen Svenska tonsättare
Komp År

−1946
Kompositionen ingår i

Två kärlekssånger