Skip to main content

More, Anders

Verktitel: Drömmen och livet
Jag ville vara en mäktig man
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Arrangör

Lille Bror Söderlundh
Besättning

manskör
Musikförlag

ms