Skip to main content

Berg, Alfred

Verktitel: Selinda och Leander
Vi gjuter du i vågen så sorgefull
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

SSKB 22
Komp År

1909