Skip to main content

Koch, Sigurd von

Verktitel: Och solen löper i Jungfrun
Han gav sig uppåt landet ett leende år
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms X
Komp År

1912