Skip to main content

Haquinius, Algot

Verktitel: Vad skall man sjunga?
Vad skall man sjunga för flickor i by och höganloftsbur
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms Stim