Skip to main content

Hallberg, Bengt

Verktitel: Glädjens dansande sträng
Vi äro ju kar'ar och inga harar
Dikt

Diktsamling

-
Besättning

manskör, folkmusiker, piano, ork
Musikförlag

ms Svensk Musik
Uruppförande

1988-06-05, Orphei Drängar, spelmän ur Dalarnas spelmansförbund, Göteborgs Symfoniker, dir Neeme Järvi
Komp År

1988