Skip to main content

Adrian, Greta

Verktitel: Vårlåt
Göken på ängarna gal i sena natten
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst
Musikförlag

Örebro kulturnämnd
Kompositionen ingår i

Visor