Skip to main content

More, Anders

Verktitel: Från beväringsåren
Jag är mönstrad inför kronans bord
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

ms