Skip to main content

Adrian, Greta

Verktitel: Det spelar på heden
Det spelar på heden, det porlar i daln
Dikt

Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst
Musikförlag

Örebro kulturnämnd
Kompositionen ingår i

Visor