Skip to main content

Haquinius, Algot

Verktitel: Joseph i skogen
Jag går bland nöt i Vaktelmora löt
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Komp År

1921