Skip to main content

Peterson-Berger, Wilhelm

Verktitel: Kompankörer
Träd in, du bålde kavaljer
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

manskör
Musikförlag

Abr. Lundquist
Komp År

1924