Skip to main content

Dahl, Viking

Verktitel: Ljung
Ljung du fagra på hedar magra
Dikt

Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Standard Edition
Komp År

1916-18
Kompositionen ingår i

Fem visor för en röst med piano