Skip to main content

Lindblad, Sven

Verktitel: Kurbitsmålning
Jag målar en ros och lilja därhos
Diktsamling

Hösthorn (1927)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms