Skip to main content

Haquinius, Algot

Verktitel: Vårsång
Det är ljuvligt i vårtiden skalkas
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms Stim
Komp År

1920?