Skip to main content

Boheman, Torsten

Verktitel: Den drömmande systern
Vinden spelar på sin sträng
Diktsamling

Fridolins lustgård och dalmålningar på rim (1901)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Svenska musikförlaget