Skip to main content

Blomquist, Josef

Verktitel: Fiskarvisa
Min stråt är glad, min sol är bjärt
Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

röst och luta
Musikförlag

ms X