Skip to main content

Gudmundsson, Ture

Verktitel: Ett hjärta
Mitt hjärta är en stadig bälg
Diktsamling

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
Besättning

manskör
Musikförlag

SSKB 64
Komp År

−1951