Skip to main content

Nordqvist, Gustaf

Verktitel: Vårlåt
Göken på ängarna gal i sena natten
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

blandad kör
Musikförlag

Nordiska Musikförlaget
Komp År

1936
Kompositionen ingår i

Läroverkskören nr 32