Skip to main content

Dahl, Regin

Verktitel: Vårlåt
Göken på ängarna gal i sena natten
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Edition H. Eide
Kompositionen ingår i

35 svenskir sangir