Skip to main content

Ekberg, Carl

Verktitel: Sång med positiv
En dam av ädel vandel
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Abr. Lundquist
Kompositionen ingår i

Sex dikter