Skip to main content

Eriksson, Josef

Verktitel: Selinda och Leander
Vi gjuter du i vågen så sorgefull
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst? och piano
Komp År

1931
Kompositionen ingår i

Fem Karlfeldt-sånger, efter manskörsättningar fritt bearbetade för pianosolo