Skip to main content

Eriksson, Josef

Verktitel: En envis dalkarls visa
Fördärvas jag platt om jag viker en tum ifrån mitt rum
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Komp År

1916
Kompositionen ingår i

Fem dikter af E.A. Karlfeldt, op. 31