Skip to main content

More, Anders

Verktitel: Väverskan
Jag väver i flossa en matta så lång
Diktsamling

Hösthorn (1927)
Besättning

manskör
Musikförlag

ms