Skip to main content

Palmgren, Selim

Verktitel: En spelmansvisa
Jag är den unge spelman
Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

baryton och manskör
Musikförlag

ms Sällskapet M.M.